A magyar KÉK története

1980-as évek folyamán személyes kapcsolat révén ismerkedés a GCL-lel

1989 első rövid lelkigyakorlat Irene Luster Haggeney nővér vezetésével
1990 a Mexico-i Világtalálkozón vendégként ott vagyunk (Ullrich Ágoston)
Két rövid lelkigyakorlat P. Alois Berger SJ és Irene Luster-Haggeney (azóta minden évben rövid három napos, 5-6 napos, 8 napos lelkigyakorlatok)
1991 Elindul a KÉK-csoportok megalakulása: Budapest-Vár (1), Miskolc (1)
1992-93 Másfél éves lelkigyakorlatvezető-képző szeminárium (Alois, Irene vezetésével, 5 résztvevő a KÉK-ből + Ambrus Lóránt SJ)
Ettől kezdve beindulnak Hétköznapok Lelkigyakorlata címen a nagyböjti 5-6 hetes, később adventi 4 hetes lelkigyakorlatok (Budapesten több helyszínen, Vecsésen, Budakalászon, Miskolcon, Szegeden)
A lelkigyakorlatok és Hlgy-ok nyomán csoportok alakulnak
1994 a Hong-Kong-i Világtalálkozón részt veszünk (Bartók István)
Ettől kezdve minden évben megünnepeljük a KÉK Világnapot a Világközösség által megadott közös mottó alapján
Karácsonykor elindul a folyóiratunk: Zarándok-útra-való, évi 3 szám, mai napig megvan
1995-96 Lelkigyakorlatvezető Szeminárium (már többen a KÉK-ből)
Promóciós-team felállítása Alois Berger SJ, aki egyházi asszisztensként van jelen (Magyarországra költözik) + 7 fő, rendszeres megbeszélések
Havonta egyszer közös un. KÉK-mise, mai napig
1997-től (Alois visszamegy, egyházi asszisztens probléma – huzamosabb időre Marosfalvy László SJ vállalja, hivatalos megbizatás nélkül)
Vezető team megalakulása 5 fővel – választások folyamatban
Elkészül az Általános Alapelvek és Normák magyar fordítása, a csoportok megkapják
Továbbképzések KÉK tagoknak: 6 alkalomból álló (egész napos) „A KÉK lelkisége és életformája” 1998-ban és 2000-ben (kb 20 fő)
2004 Egyházi asszisztenst kapunk: Sajgó Szabolcs SJ, hivatalos kinevezéssel
Magyar jezsuiták új közösségeket indítanak: Budapesten (2 csoport) és Szegeden (1)
Közös összejöveteleken ismerkedés a Karizmánk c. dokumentummal
Magyar KÉK nap megünneplése ősszel (Sajgó Szabolcs SJ kezdeményezésére, 2 évente)
2005 csoportkísérő-képző kurzus „Só a csoportban” címmel (1 év, 8 teljes nap és 2 hétvége)
2005 Inge Höpfl látogatása, a német GCL patronálóként való kijelölése
2006 május: új vezető team megválasztása
2007 közös német-magyar (egyhetes) nyaralás Dobogókőn a Manrézában (kb 50 fő)
Felvételi kérelmünk és a magyar KÉK alapszabályzatának elkészítése és megküldése a Világközösség Elnökségének.
2008 fatimai világtalálkozó – a magyar KÉK-et hivatalosan felveszik a világközösségbe
Záródokumentum és Adolfo Nicolás SJ beszédének lefordítása, feldolgozása a közösségi találkozókon
Táncmeditációs lelkigyakorlatok vezetése Tahiban, majd Dobogókőn is.
2009 Új vezetőség megválasztása
Csoportvezetői fórum elindítása: tapasztalatok megosztása
Kézikönyv összeállítása új csoportok alakításához
Hétköznapok lelkigyakorlatát kísérő képzés: a KÉK-ből 4 fő vett részt, akik azóta végzik ezt a szolgálatot
Alicante: európai küldöttgyűlésen részvétel
Zakopáné: regionális KÉK találkozón 4 fővel vettünk részt
2010 Eurolink találkozó megszervezése Leányfalun
A magyar KÉK bemutatása a világKÉK folyóiratában, a “Progressio”-ban
Részvétel a Párbeszéd Házában adventben és nagyböjtben a jezsuiták által szervezett lelkinap programjának szervezésében, vezetésében
2011 KÉK alapdokumentumok fordítása: Karizmánk, “Megkülönböztetés-küldés-támogatás-kiértékelés”
Karizmánk feldolgozása
KÉK műhely Szegeden
Egyházi asszisztens kinevezése Pakot Géza SJ személyében
Forrai Tamás SJ, provinciális rendszeres találkozókat kezdeményez a szentignáci lelkiségű közösségekkel
A Magyar jezsuita provincia apostoli tervében a KÉK is szerepel (2012-2020) – ezzel az együttműködésnek “hivatalos” dokumentuma született
A közösség építését, megerősítését szolgáló programok szervezése, a havi KÉK misékkel egybe kötve

2012 új elnökség megválasztása, team-ként működik
KÉK prioritások újrafogalmazása, megvalósításuk újrakezdése
A világközösség és az eurolink találkozó által felvetett témák feldolgozása a KÉK világnapon, és a magyar KÉK napon (mit jelent KÉK tagnak lenni? – hogyan élem meg KÉK identitásomat? – “Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok!)

2013 a világi szentignáci közösségek 450 éves évfordulója: történetünk, identitásunk újrafelfedezése

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by AgeThemes