Kik vagyunk

A Krisztusi Élet Közössége (KÉK) Loyolai Szent Ignác lelkisége szerint élő világközösség a római katolikus egyházon belül, amely ugyanakkor nyitott más felekezetek tagjai, és a nem hívők felé is. Fiatalok, idősek, egyedülállók és családosok egyaránt tagjai lehetnek.
Csoporttalálkozóinkon a szentignáci imamódokat gyakoroljuk, így keressük közösen a bennünk és hétköznapjainkban munkáló Krisztust, és osztjuk meg egymással tapasztalatainkat, életünket. Lelkiségünk forrása a szentignáci lelkigyakorlatok. Ennek változatos formáiból merítünk egyéni és közösségi fejlődésünk érdekében. Nemzeti közösségünkben a lelkigyakorlatok speciális változatát, a hétköznapok lelkigyakorlatát minden nagyböjtben és adventben végezzük, illetve kísérünk benne másokat is.
A világközösség, ennek részeként a magyar nemzeti közösség küldetése kiterjed a család életének kibontakoztatására, az ifjúság keresztény nevelésére, evangelizációjára, a teremtett világ védelmére, és a szegénység bármilyen formájával küszködőkkel megélt szolidaritásra, támogatásukra.